• هات داگ
 • کوکتل گوشت قرمز 55 %
 • سوسيس بلغاري
 • سوسيس آلماني
 • کالباس گوشت قرمز ( مارتادلا ) 40 %
 • کالباس گوشت قرمز 55 % (ليونر)
 • کالباس خشک با گوشت قرمز 60 %
 • ژامبون گوشت 80 %
 • ژامبون مرغ 80 %
 • ژامبون گوشت مرغ و قارچ 80 %
 • ژامبون گوشت , قارچ و مرغ 80 %
 • کراکف پنیری
 • همبرگر معمولی 30 %
 • همبرگر ممتاز 70 -60 %
 • سوسیس با گوشت 55 %
 • کباب لقمه با 70 %
 • کباب چوبی ( استیک معمولی )
 • استیک ممتاز