آدرس  : جاده آذرشهر – تبریز  نرسیده به شهرک صنعتی رجائی روبروی پمپ CNG شرکت فراورده های گوشتی میهن خوراک

تلفن کارخانه : 4203835 -0411 و 4208074 -0411